pondelok, 4. mája 2020
20 °c
Bratislava
10 ° Tue
14 ° Wed
13 ° Thu
17 ° Fri

Súťaž IZIDOR

Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku (CenPress) v spolupráci s Cechom novinárov pripravilo súťaž, ktorej cieľom je podpora regionálnej žurnalistiky. Regióny sú piliermi, ktoré budujú celé Slovensko a sú kľúčové pre jeho komplexnosť. Súťaž je určená pre novinárov ako v tradičných médiách, tak aj v nových médiách.

Termín vyhlásenia súťaže IZIDOR je 6. februára 2020 a ukončenie je 31.3.2020. Do súťaže sa zasielajú príspevky, ktoré boli pripravené v období počas roka 2019 (1.1.2019-31.12.2019). Súťažné príspevky budú zaraďované a vyhodnocované v nasledujúcich súťažných kategóriách

  • tlačené média
  • rozhlas
  • televízia
  • online médiá
  • Instagram
  • YouTube
  • blog
  • podcast

 

Príspevky v jednotlivých súťažných kategóriách vyhodnocuje porota. Vyhodnotenie súťaže bude spojené aj s konferenciou „Sloboda tlače v regiónoch“ v máji 2020.

Kto bol Izidor?

Novinárska súťaž nesie názov po svätcovi Izidorovi, ktorý bol vyhlásený za patróna internetu. Sv. Izidor Sevillský, ktorý má sviatok 4. apríla, žil v 6. – 7. storočí v Španielsku. Okrem bohumilého života kresťana, neskôr biskupa, sa vyznačoval aj skvelými kázňami a argumentačnými schopnosťami proti „bludom“ vtedajšej doby. Vyučoval ľud, písal knihy, vysvetľoval pravdy viery. Túžil, aby každý, kto chce, sa mohol dostať k informáciám a tak sa snažil medzi ľudom pestovať vzdelanosť. Španielski informatici z Observačnej služby internetu v Barcelone inšpirovaní údajmi a odporúčaním Pápežskej rady pre masmédiá navrhli sv. Izidora za patróna internetu a užívateľov počítačov. Dôvodom je aj najvýznamnejšie dielo svätca – Etymologiarum – ucelený zborník informácií z rozmanitých oblastí života a vedy (paralela k internetu). Patronát potvrdil v roku 2001 počas púte do Španielska pápež Ján Pavol II.

Ako sa zapojiť do súťaže:

Do súťaže môžu byť zaslané príspevky, ktoré boli vytvorené a uverejnené v masmédiách od 01.01.2019 – do 31.12.2019.

Jeden autor môže zaslať najviac 5 príspevkov (seriál sa ráta ako jeden príspevok). Príspevky musia byť odovzdané do Novinárskej súťaže spolu s prihláškou, ktorá obsahuje jednoznačné označenie súťažnej kategórie. Súčasťou prihlášky je aj čestné vyhlásenie o autorstve. Anonymné príspevky nebudú zaradené do Novinárskej súťaže.

Štatút
Prihláška

KONTAKT

Katarína Hudecová
[email protected]
+421903180859