Nahrávam

Začnite písať a ja budem hľadať...

Voľby

    • Voľby do Európskeho parlamentu  25.5.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

Členské krajiny Európskej únie budú opäť po piatich rokoch môcť voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Európsky parlament vyhlásil v poradí už dvanáste voľby na 23.-26. mája. Slovensko sa zúčastní štvrtýkrát, voliť budeme v sobotu 25. mája. Oproti minulým voľbám sa nič nezmenilo. Voliť môže každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku. Elektronická forma hlasovania zatiaľ nie je povolená.

Viac sa dočítate v priloženom článku

Voľby do Európskeho parlamentu sa blížia. Ako a kto môže voliť?

Čas volieb do Európskeho parlamentu sa blíži. Už 25. mája si budeme aj my môcť zvoliť svojich zástupcov. Aké sú však možnosti voličov? Dá sa voliť elektronicky? Zo zahraničia?

Na stránke Ministerstva vnútra SR sa nachádzajú praktické informácie ohľadom volieb.

Voliť môže každý občan SR alebo občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku. Voliť môže aj občan SR, ktorý dovŕšil v deň konania volieb 18 rokov, ale nemá  trvalý pobyt na Slovensku.

V prípade občana iného členského štátu EÚ, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, je nutné najneskôr do 15. apríla podať v obci, v ktorej má občan trvalý pobyt, žiadosť a vyhlásenie. Ak občan požiada o zápis do zoznamu voličov v dvoch krajinách, hrozí mu pokuta vo výške 100 EUR.

V prípade, že sa volič v čase volieb nenachádza v obci, v ktorej má svoj trvalý pobyt, požiada osobne obec o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávňuje voliť v ktoromkoľvek inom okrsku. Musí tak urobiť najneskôr do 24. mája. V prípade písomnej a elektronickej žiadosti je nutné požiadať o hlasovací preukaz najneskôr do 3. mája.

Občan SR, ktorý má trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť zástupcov do EP v krajine svojho trvalého pobytu. Môže si vybrať, či bude voliť kandidátov SR alebo krajiny, v ktorej má svoj trvalý pobyt. Každá krajina má vlastné podmienky a termíny na prípadné odovzdanie žiadostí.

Elektronická forma hlasovania na Slovensku nie je možná.

Volič sa po príchode do hlasovacej miestnosti musí preukázať občianskym preukazom, pobytovým dokladom alebo v prípade občanov s trvalým pobytom mimo SR cestovným dokladom. Volič vloží jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky, alebo na hlasovacom lístku môže zakrúžkovať maximálne 2 kandidátov.

Zdroj: https://www.minv.sk/?ep-info1

Voľby do Európskeho parlamentu budeme môcť sledovať online

Európsky parlament prišiel s myšlienkou vytvoriť dynamickú a interaktívnu webovú stránku, na ktorej  bude môcť zaregistrovaný užívateľ sledovať priebeh volieb. Prvé testovanie bude už 25. apríla. Následne testy sa uskutočnia ešte 7. mája a 14. mája. Každý, kto sa chce zúčastniť testovania, musí odoslať žiadosť na adresu election-results-data@europarl.europa.eu. Stránka obsahuje výsledky minulých aj súčasných volieb, je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch. Stránka www.election-results.eu bude počas volebnej noci aktualizovať výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Stránka ponúka rôzne nástroje, ako napríklad nástroj pre porovnanie údajov jednotlivých volieb či kalkulačka väčšiny, ktorá na základe výsledkov volieb zostaví možné parlamentné koalície. Užívateľ získa informácie o predchádzajúcich voľbách, rôzne zaujímavosti, ako aj informácie o prieskumoch.

Zdroj:  https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190405IPR35201/europsky-parlament-spusta-stranku-o-vysledkoch-europskych-volieb?fbclid=IwAR2oOfsk1Z4Ni62q1qUJ909saIAg-gyXhooh3UR_7gl1Net1C9YboVD9kLE

Zuzana Čaputová zvíťazila v prezidentských voľbách

Oficiálnou víťazkou druhého kola prezidentských volieb je Zuzana Čaputová so ziskom 58,4 percenta hlasov. Maroš Šefčovič získal 41,59 percenta hlasov. Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.

  • Parlamentné voľby 2020

Už 10. novembra 2018 budú ďalšie komunálne. Približne 4,5 milióna obyvateľov Slovenska si zvolí predstaviteľov svojich obcí a miest.

Poznáte svoje práva voľby v komunálnych voľbách? Aké sú možnosti voľby ak nemáte trvalé bydlisko? Ako konkrétne budú prebiehať voľby?  Ponúkame vám podrobný prehľad informácií o blížiacich sa komunálnych voľbách.

Viac sa dočítate v priloženom článku