Nahrávam

Začnite písať a ja budem hľadať...

Press Akadémia

Našim zámerom je poskytovať odbornú poradenskú činnosť a podporu prostredníctvom organizovania rôznych vzdelávacích seminárov, prednášok, konzultácií a konferencií v oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie.

V tejto rubrike Vám ponúkneme k danej aktuálnej téme, ale aj k témam, s ktorými sa dennodenne stretávame odborníkov v danej oblasti, súhrn informácií, zákonov a vysvetlení. Ak Vás zaujíma určitá oblasť v spojení so žurnalistikou a masmediálnou komunikáciou napíšte nám: info@cenpress.sk.

Konferencie

 • VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dátum:  19.6.2019 o 11.00 hod. (do  cca 12.00 hod.)

Miesto: CenPress, Suché Mýto 1, 1. poschodie (priestory Regusu)

Moderovaná diskusia, ktorú organizuje Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku – CenPress, moderuje Michal Katuška

  • Pozvanie na diskusiu prijal:
   • JUDr. Miroslav Hlivák predseda Úradu pre verejné obstarávanie
  • Témy diskusie:
   • Existujú v úradoch a organizáciách, ktoré sú napojené na štátny rozpočet útvary, resp. špecialisti na  verejné obstarávanie?
   • Ak áno, prečo je toľko pochybení vo verejnom obstarávaní, nekonzultujú jednotlivé obstarávania s ÚVO?
   • Pri pochybeniach vo verejnom obstarávaní sa zdržiavajú rôzne dôležité obstarávania napr. diaľnice.  Je niekto za tieto zdržania v prípade pochybenia zodpovední?
   • Ak si organizácie „objednajú“ verejné obstarávanie u kvalifikovanej firmy – kto je za toto  obstarávanie zodpovedný?
   • Komora verejného obstarávania – primárnym cieľom vzniku komory má byť profesionalizácia verejného obstarávania. Čo ÚVO očakáva: menej pochybení?, väčšiu profesionalitu?, zodpovednosť za pochybenia?, sankcie za pochybenia?
   • Ako sa Úrad postaví k odporúčaniu Európskej komisie o  profesionalizácii ÚVO?
   • ÚVO robí od nástupu nového vedenia komplexnú reformu – v čom spočíva?
   • Zvyšovanie povedomia o ÚVO – v čom spočíva pilotný program zameraný na žiakov základných škôl?
   • ÚVO si musí budovať dôveru otvorenou komunikáciou s odbornou aj laickou verejnosťou
   • EK odporučila viac využívať kvalitatívne kritérium pri súťažiach

  Prosím, rezervujte si v prípade Vášho záujmu tento termín. Svoju účasť môžete potvrdiť mailom, telefonicky alebo priamo na stránke www.cenpress.sk. V prípade záujmu o parkovanie nám pošlite ŠPZ.

 • ALTERNATÍVNE MÉDIÁ 

Dátum:  24.5.2019 o 11.00 hod. (do  cca 12.00 hod.)

Miesto: CenPress, Suché Mýto 1, 1. poschodie (priestory Regusu)

Moderovaná diskusia, ktorú organizuje Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku – CenPress, moderuje Marta Jančkárová

  1. Pozvanie na diskusiu prijali:
  • Ľubomír Kukliš – riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a predseda Európskej skupiny regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA)
  • Vladimír Šnídl – redaktor denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku
  • Michal Vašeška – sociológ

Okruhy tém:

   • Čo sú tzv. alternatívne médiá? Boli tu vždy? Prečo vznikli a ako prispel internet k ich rozšíreniu? (možno za alternatívu pokladať aj tie médiá, ktoré píšu vecne bez hoaxov a propagandy?)
   • Aký je rozdiel medzi prácou alternatívnych a tradičných médií?
   • Kto vlastní, resp. podporuje alternatívne médiá?
   • Aký má cieľ šírenie dezinformácií, hoaxov a propagandy?
   • Konkrétne oblasti vplyvu alternatívnych médií – voľby
   • Ako prispievajú alternatívne médiá k extrémizmu, nenávisti voči skupinám ľudí, šíreniu výziev na porušovanie ľudských práv – sú nepostihnuteľné? Ako zabrániť šíreniu dezinformácií? Prečo sú ľudia náchylní veriť hoaxom?
   • Pripravuje sa nový tlačový zákon, bude sa vzťahovať aj na alternatívne médiá, budú pre ne platiť rovnaké pravidlá? (v súčasnosti nie sú vôbec zahrnuté do tlačového zákona, netýka sa ich napríklad ani ochrana zdroja. Ako je to s ochranou autorských práv?)
   • Európsky parlament a legislatíva vzťahujúca sa na alternatívne médiá

  Prosím, rezervujte si v prípade Vášho záujmu tento termín. Svoju účasť môžete potvrdiť mailom, telefonicky alebo priamo na stránke www.cenpress.sk. V prípade záujmu o parkovanie nám pošlite ŠPZ.

 • KOMUNÁLNA POLITIKA

Dátum:  25.4.2019 o 11.00 hod. (do  cca 12.00 hod.)

Miesto: CenPress, Suché Mýto 1, 1. poschodie (priestory Regusu)

Diskusia s odborníkom na komunálnu politiku, tajomníkom rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska a hovorcom ZMOS – PhDr. Michalom Kaliňákom, PhD.

Témy moderovanej diskusie:

   • Financovanie samospráv a riešenie týchto opatrení (rekreačné poukazy, obedy zadarmo, celoplošná zimná údržba, navýšenie platov zamestnancov, odpadové hospodárstvo)
   • Sociálne služby, podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných
   • Stratifikácia nemocníc z pohľadu ZMOS-u
   • Problematika marginalizovaných (rómskych) komunít, plánovaná povinná predškolská výchova
   • Čerpanie eurofondov (napr. budovanie kanalizačných a vodárenských sústav)
   • Sociálny status starostov a primátorov, zlučovanie obcí, zmena volebného systému, VÚC – činnosť – reforma

  Prosím, rezervujte si v prípade Vášho záujmu tento termín. Svoju účasť môžete potvrdiť mailom, telefonicky alebo priamo na stránke www.cenpress.sk. V prípade záujmu o parkovanie nám pošlite ŠPZ.

 • EUROFONDY

Dátum:  12.2.2019 o 10.00 hod. (do  cca 12.00 hod.)

Miesto: CenPress, Suché Mýto 1, 1. poschodie (priestory Regusu)

Diskusia s odborníkom na eurofondy, autorom viacerých odborných publikácií o problematike čerpania európskych fondov na Slovensku – Jánom Rudolfom

Témy moderovanej diskusie:

– Stačí vypracovať projekt? – Cesta projektu až k eurofondom
– Pochybenia pri čerpaní eurofondov, pozastavenie vyplácania
– Čo je najväčší problém čerpania eurofondov?
– Vyčerpajú sa eurofondy?
– Kto zodpovedá za „prepadnuté“ eurofondy?
– Pomôže jedna národná inštitúcia pre eurofondy?
– Aké je čerpanie v regionálnych štruktúrach?
– Ako dosiahnuť transparentnosť – zvýšiť verejnú kontrolu?

  Prosím, rezervujte si v prípade Vášho záujmu tento termín. Svoju účasť môžete potvrdiť mailom, telefonicky alebo priamo na stránke www.cenpress.sk. V prípade záujmu o parkovanie nám pošlite ŠPZ.

 • GDPR

Dátum: 31. 1. 2019 o 9.00 hod. (do  cca 11.00 hod.)

Miesto: CenPress, Suché Mýto 1, 1. poschodie (priestory Regusu)

Cieľom tohto školenia je poukázať na:

– základné povinnosti médií pri spracúvaní osobných údajov
– rozsah novinárskej výnimky
– vzťah medzi právom na ochranu súkromia a slobodou prejavu a právom na informácie.

 Prednášajúca: Irena Hudecová – advokátka a inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Irena Hudecová sa špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti. Pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je aj hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

 Prosím, rezervujte si v prípade Vášho záujmu tento termín. Svoju účasť môžete potvrdiť mailom, telefonicky alebo priamo na stránke www.cenpress.sk. V prípade záujmu o parkovanie nám pošlite ŠPZ.

 • Tlačový zákon

Dátum: 18. 1. 2019 o 10.00 hod. (do  cca 12.00 hod.)

Miesto: CenPress, Suché Mýto 1, 1. poschodie (priestory Regusu)

Pozývame Vás na stretnutie

– s podpredsedom výboru NR SR pre kultúru a médiá Karolom Farkašovským (SNS)
– členom výboru NR SR pre kultúru a médiá Miroslavom Čížom (SMER-SD)

Na tému: „Zmeny v tlačovom zákone“ (regulácia médií, zadefinovanie elektronických médií do zákona, anonymita v diskusiách pod článkami na portáloch spravodajských webov a facebooku, právo na odpoveď…..)

 • Prieskum verejnej mienky

Dátum: 11.12.2018 od 11.00 – 12.30 hod.

Miesto: Bratislava Europeum Business Centre, s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava.

Témou stretnutia sú výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý pripravila pre CenPress – Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku agentúra FOCUS

 

 • Aké média verejnosť využíva pri hľadaní informácii.
 • Dôvody čerpania informácií z týchto zdrojov.
 • Vnímanie objektívnosti verejnoprávnych a súkromných médií.
 • Záujem o pozadie vlastníkov médií.
 • Ako i to, že novinári nie sú verejnosťou vnímaní negatívne ( na rozdiel od politikov).
 • Viete ktorých novinárov respondenti poznajú? Dozviete sa na našom stretnutí.
 • Metóda Face to face (osobné) rozhovory s 1012 respondentmi.
 • Domáca politika

Dátum: 23.10.2018 od 11.00 – 12.00 hod.

Miesto: Bratislava Europeum Business Centre, s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava.

Na prednáške vystúpia: Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán SVS MV SR Ing. Eva Chmelová a  predseda Štátnej volebnej komisie JUDr. Eduard Bárány.

Témy:

 • Základné informácie o voľbách
 • Volebná kampaň
 • Volebné prieskumy (14 dní pred voľbami posledný) – dá sa s nimi pracovať aj počas 14 dní do volieb? Dá sa na ne odvolávať v príspevkoch, článkoch počas 14-tich dní pred voľbami?
 • Volebné moratórium – čo sa môže – čo je už za hranicou, ako informovať počas moratória
 • On-line kampaň – ostáva aj počas moratória
 • Volebná noc – sčítavanie hlasov
 • Jazyková poradňa

Pri zverejňovaní a komentovaní výsledkov nastávajúcich komunálnych volieb sa budú častejšie používať číselné údaje, napr. pri percentuálnom vyjadrení získaných hlasov pre starostov, primátorov a poslancov, pri vyhodnotení účasti voličov v jednotlivých obciach, mestách a krajoch, pri porovnávaní výsledkov s predchádzajúcimi komunálnymi voľbami a pod. Používanie desatinných čísel však môže spôsobovať neistotu pri ich skloňovaní. Napríklad ako správne prečítať údaj o účasti voličov v komunálnych voľbách v roku 2014: bolo ich 48,34 percent alebo 48,34 percenta?

Viac sa dočítate v priloženom článku

Aktuálne sa veľa píše a diskutuje o globálnom pakte OSN zaoberajúcom sa medzinárodnou migráciou. Tento dokument by mali členské štáty podpísať v decembri na konferencii v Maroku v meste, kde bola v máji tohto roku prijatá deklarácia o migrácii, v publicistike označovaná prívlastkom podľa názvu mesta ako Marakéšska deklarácia, Marákešská deklarácia, Marrákešská deklarácia či Marrakéšska deklarácia.?

Viac sa dočítate v priloženom článku

Zákony

O porušenie zásady prezumpcie neviny nejde, ak sa zverejnia hoci aj celé mená osôb, ak je informácia formulovaná tak, že vyjadruje procesné postavenie osoby napr. „polícia zadržala podozrivého xy “, polícia vzniesla obvinenie xy “, „obvineného xy vzal sudca do väzby“. O porušenie zásady prezumpcie neviny by išlo ak by bola správa prezentovaná napr. „polícia zadržala páchateľa xy “.

Viac sa dočítate v priloženom článku