Nahrávam

Začnite písať a ja budem hľadať...

Téma

Kauza: 69 miliónové zmenky Mariana Kočnera verzus TV Markíza

Lenka Dale
Zdieľať

Nahliadli sme do posudku amerického profesora La Porteho

Podarilo sa nám získať kópiu znaleckého posudku, ktorý pre obhajobu M. Kočnera vypracoval známy americký forenzný expert Gerald De LaPorte.

 

Kontroverzný podnikateľ Marian Kočner je už tretí mesiac vo vyšetrovacej väzbe pre zmenky. Podnikateľ žiada od TV Markíza preplatenie štyroch zmeniek podpísaných exriaditeľom Markízy Pavlom Ruskom v celkovej hodnote 69 miliónov eur. Po tom, čo Okresný súd v Petržalke v civilnom konaní vyhlásil, že Markíza má prvú zmenku v hodnote 8,3 milióna eur podnikateľovi uhradiť, začalo sa na podnet TV Markíza aj trestné konanie. TV Markíza predložila posudok, podľa ktorého sú zmenky falošné a vyšetrovateľ obvinil Mariana Kočnera a Pavla Ruska z falšovania a pozmeňovania verejnej listiny. Na návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu podnikateľa Kočnera vzali do vyšetrovacej väzby. Exriaditeľ Markízy Pavol Rusko je vyšetrovaný na slobode s monitorovacím náramkom.

Boje posudkov
Posudok spoločnosti Markíza: je dôvodné podozrenie, že zmenky neboli podpísané v roku 2000

A práve posudky sa stali zbraňami, ktorými sa na súde a verejnosti prezentujú obe strany.

Podľa posudku TV Markíza, ktorý mal vypracovať Ústav súdneho inžinierstva v Žiline je dôvodné podozrenie, že zmenky nepodpísal Pavol Rusko v roku 2000. Ten pritom na súde pravosť zmeniek potvrdil. Pavol Rusko tvrdí, že zmenky podpísal pre zachovanie vysielacej licencie televízie. Na otázku prečo neboli zmenky zaznamenané v účtovníctve, uviedol, že to bola záručná zmenka a nepovažoval to za potrebné.
Proti posudku spoločnosti Markíza okamžite vystúpili aj obhajcovia Mariana Kočnera, ktorí tvrdia: “Posudok v spise objavil až vyšetrovateľ a to tak, že bol do spisu založený v rozpore s právnymi predpismi. Ako a kedy vlastne spoločnosť Markíza doložila prokurátorovi svoj posudok?” Na základe tejto procesnej chyby žiadali aj o prepustenie Mariana Kočnera z vyšetrovacej väzby.

Pre CenPress reaguje hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová:

“Námietky advokátov hodnotí prokurátor ako úplne bezpredmetné. Predmetný posudok založil do spisu zákonným spôsobom prokurátor plniac si tak svoju zákonnú povinnosť skompletizovať spis, pretože tento posudok mu bol niekoľko dní pred tým predložený poškodenou stranou.”

Kočnerov advokát Michal Mandzák pre CenPress reaguje:

“Ak ho osobne doručil poškodený, tak by tam mal byť úradný záznam kto a kedy mu to dal. A navyše to nie je číslované, čo podľa vyhlášky musí byť. Na to predsa nemôže byť problém odpovedať.“

Opäť hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová:

“Skompletizovaný spisový materiál mali konajúce súdy k dispozícii od 22. 6. 2018 doposiaľ a pri opakovanom rozhodovaní o väzbe tak Špecializovaný trestný súd Pezinok, pracovisko Banská Bystrica, ako aj Najvyšší súd SR vyhodnotili všetky postupy orgánov činných v trestnom konaní, vrátane zabezpečenia predmetného rozsudku do spisu, ako postupy dôvodné a zákonné.“

Podľa mediálneho zástupcu Markízy Petra Papánka ide o legitímny dôkaz, ktorý bol predložený oprávnenou stranou. Sporné založenie posudku do spisu síce zaujalo odbornú verejnosť, ale M.Kočnerovi sa priepustkou na slobodu nestalo.

 

Posudok obhajoby M. Kočnera: neexistuje dôkaz, že podpisy boli vykonané v inom dátume ako 11.06.2000

V auguste vytiahla posudok aj obhajoba Mariana Kočnera. Takto ho odprezentoval jeho obhajca Michal Mandzák: „Sudcovi sme predložili posudok zahraničného experta, ktorý jednoznačne dokazuje, že ide o zmenky z toho obdobia, teda z roku 2000.“

Stanovisko Markízy:

“Znalecký posudok nepreukazuje, že zmenky sú pravé. Správa iba potvrdzuje, že metódy na objektívne potvrdenie podpisu na zmenkách z roku 2000 už neexistujú a atrament na preskúmanom dokumente je starší ako dva roky. Znalec, ktorého si Marian Kočner objednal, neskúmal zmenky, ale posudzoval dokument týkajúci sa zmenky, okolo ktorej sa zmenkový spor nezačal, pretože nebol zaplatený súdny poplatok.”

Ako reaguje na námietky Markízy advokát M. Kočnera Michal Mandzák?

“Posudok vypracoval úspešný americký forenzný expert Gerald de LaPorte. Najprv sme pristúpili k znaleckému skúmaniu dohody o vyplňovacom oprávnení, ktorá bezprostredne súvisí so zmenkami a to, z toho dôvodu, že znalec používa invanzívnú metódu, ktorá by mohla zmenky znehodnotiť. Vyzvali sme preto orgány činné v trestnom konani o vyjadrenie, či môžeme dať znalecký skúmať zmenky touto metódou, tak aby sme neskôr neboli obviňovaní z marenia vyšetrovania a znehodnocovania dôkazov. Aj napriek tomu, že je náš klient väzobne stíhaný, sa doposiaľ orgány činné v trestnom konaní nevyjadrili k našej požiadavke, zmenky znalecky skúmať, čo považujeme za veľmi vážny zásah do ústavných práv nášho klienta.”

Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová sa nechce vyjadriť k tomu,prečo prokurátor Ján Šanta nedal súhlas: “Z dôvodu mlčanlivosti prokurátora a neverejnosti prípravného konania a ani z taktických dôvodov vyšetrovania sa k tejto otázke nemožno vôbec vyjadriť.“

Videli sme posudok Kočnerových advokátov – znalec de LaPorte zastupoval aj Zuckerberga

Posudok obhajoby Mariana Kočnera vypracoval známy americký forenzný expert Gerald de LaPorte. Spolupracuje s FBI aj Bielym domom. Posudok sme dostali k nahliadnutiu, súhlas na zverejnenie zatiaľ LaPorte nedal, takže zverejňujeme po dohode len prvú a poslednú stranu a kľúčový záver.

V závere posudku Geralda de Laporte jasne stojí:

„Na základe mojej odbornej praxe, zavedených vedeckých prístupov a dôkladného posúdenia analýzy, ktorú som vykonal vo vyššie uvedených odsekoch je mojím záverom to, že neexistujú dôkazy na podporu tvrdenia, že dva podpisy na Q1 boli vykonané v inom dátume ako 11.06.2000.“

Tu sme zistili pohľadom do americkej tlače zaujímavú vec: Gerald de La Porte bol taktiež znalcom zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga, keď sa súdil s americkým podnikateľom Paulom Cegliom, ktorý si vznášal nárok na spoluvlastníctvo sociálnej siete Facebook. Tam skúmal údajnú kľúčovú zmluvu z roku 2003. Je paradoxné, že v prípade stál Gerald de LaPorte proti Valerijovi Aginskemu, ktorého zvažovala prizvať TV Markíza. Spor v USA vyhral Gerald de LaPorte a Zuckerberg.

Vo väzbe nielen kvôli zmenkám?

Z doterajšieho vývoja kauzy je ťažké predpokladať, dokedy bude podnikateľ Marian Kočner vo vyšetrovacej väzbe a ako rozhodne súd v prípade zmeniek za 69 miliónov eur. Isté je, že podľa prokurátora Jána Šantu je dôvodom väzby riziko páchania ekonomickej trestnej činnosti. „Trestná činnosť obvinených Mariana Kočnera a Pavla Ruska graduje. Ak by nebola obmedzená ich osobná sloboda, som vnútorne presvedčený, že budú pokračovať v ekonomickej trestnej činnosti,“ zdôvodňoval súdu prokurátor Šanta. Podľa prokurátora sa Marian Kočner pokúša zmenkový podvod dokončiť tým, že chodí na súdy a žiada o preplatenie miliónov z pochybných zmeniek. Podľa sudcu Mozera zasa treba brať do úvahy, že Marián Kočner je stíhaný v troch veciach, ktoré boli páchané od roku 2006 vysoko sofistikovaným podvodom.

Prokurátor Šanta je presvedčený, že M.Kočner by na slobode pokračoval v páchaní trestnej činnosti.

Čo sa doteraz veľmi nevedelo o Marianovi Kočnerovi (55)?

• pochádza z Ružomberka

• má manželku Karolínu a dve dcéry

• vyštudoval žurnalistiku, novinára robil 3 roky počas štúdia a 3 roky po skončení štúdia pracoval v Slovenskej televízii ako redaktor vnútropolitickej, neskôr ekonomickej redakcie, odišiel rok pred revolúciu

• prvý milión vtedajších korún zarobil ešte pred rokom 1989. S partiou kamarátov dodávali rôznym organizáciám výškové práce na budovách, išlo predovšetkým o umývanie okien. Táto práca bola vtedy a je aj dnes dobre honorovaná. Okrem toho už počas bývalého režimu sa zaoberal dovozom a predajom počítačov, ktoré boli v uvedenom období v ČSSR nedostatkovým tovarom. Navyše viaceré západné technológie sa nemohli vyvážať do takzvaného sovietskeho bloku, takže aj z tohto dôvodu bol predaj výpočtovej techniky pre Mariana Kočnera zdrojom slušných ziskov.

• Po roku 1989 úzko spolupracoval so spoločnosťou Technopol, ktorá mala ako bývalý podnik zahraničného obchodu skúsenosti v uskutočňovaní finančných operácií mimo územia Československa. Technopol poskytoval Kočnerovi služby a svoje kontakty so zahraničnými bankami spojené s financovaním jeho obchodov s textilom. Tento tovar nakupoval v Indii a Číne a v Československu túto komoditu od neho vykupoval už dávno neexistujúci podnik Otex. V prvých porevolučných rokoch išlo o mimoriadne výnosný obchod.

• Treťou dôležitou obchodnou aktivitou Mariana Kočnera bol obchod so sušeným mliekom. Tento tovar vyvážal do krajín tretieho sveta, kde bolo sušené mlieko veľmi cenenou komoditou. Obchodovaniu s rôznymi komoditami sa Kočner venuje dodnes, patria medzi ne napríklad rastlinný olej alebo pšenica

• V roku 1997 mu udelil milosť prezident Michal Kováč v súvislosti s kauzou Technopol, kde išlo o to, že v roku 1992 zaplatil Technopol holandskej firme Introcommerce 2,3 milióna dolárov za dodávku textilu, ktorá nebola zrealizovaná. V kauze figuroval Michal Kováč mladší aj Marian Kočner. Rozhodnutie o nevine má Kočner aj z nemeckého súdu

• V médiách sa objavil opäť v roku 1998, keď jeho firma Gamatex obsadila TV Markíza na základe odkúpenej pohľadávky jeho kamaráta Siloša Pohanku voči Televízii Markíza. Napriek vlne nevôle a demonštráciám pred televíziou, majitelia TV Markíza – americká spoločnosť CME nakoniec pohľadávku uznala a peniaze Kočnerovi vyplatila

• zviditeľnil sa aj výkupom pozemkov pod automobilkou KIA v časoch, keď bol minister Pavol Rusko, nadmernými odpočtami DPH pri prevodoch nehnuteľností, figuroval v kauze Glance House, v kauze Unipharma či Technopol 2

• v súčasnosti sú proti nemu vedené tri trestné stíhania pre ekonomické veci a vydieraniu novinára

• nikdy nebol odsúdený za žiadny zločin

 

Lenka Dale
Foto: CenPress, anm

Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok