nedeľa, 30. augusta 2020
17 °c
Bratislava
15 ° Mon
16 ° Tue
16 ° Wed
18 ° Thu

Komunálna politika

Dátum/čas
Dátum - 25.04.2019
11:00 - 12:00

Miesta konania
Bratislava Europeum Business Centre, s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava.

Kategórie


Diskusia s odborníkom na komunálnu politiku, tajomníkom rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska a hovorcom ZMOS – PhDr. Michalom Kaliňákom, PhD.

 

Témy moderovanej diskusie:

  1. Financovanie samospráv a riešenie týchto opatrení (rekreačné poukazy, obedy zadarmo, celoplošná zimná údržba, navýšenie platov zamestnancov, odpadové hospodárstvo)
  2. Sociálne služby, podpora zamestnávania dlhodobo nezamestnaných
  3. Stratifikácia nemocníc z pohľadu ZMOS-u
  4. Problematika marginalizovaných (rómskych) komunít, plánovaná povinná predškolská výchova
  5. Čerpanie eurofondov (napr. budovanie kanalizačných a vodárenských sústav)
  6. Sociálny status starostov a primátorov, zlučovanie obcí, zmena volebného systému, VÚC – činnosť – reforma

Moderovala:  Marta Jančkárová

Rezervácie

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.

Ďalší článok