sobota, 9. mája 2020
23 °c
Bratislava
18 ° Sun
10 ° Mon
10 ° Tue
12 ° Wed

Ako sa profilovala samospráva od roku 1989?

Dátum/čas
Dátum - 28.11.2019
11:00

Miesta konania
Bratislava Europeum Business Centre, s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava.

Kategórie


Moderovaná diskusia s odborníkom na komunálnu politiku, tajomníkom rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska a hovorcom ZMOS – PhDr. Michalom Kaliňákom, PhD.

Moderovala: Marta Jančkárová

Témy moderovanej diskusie:

  • Kam sa dostala samospráva od roku 1989, ako si poradila s kompetenciami, ktoré jej štát postúpil?
    Ako postupuje elektronizácia miest a obcí?
  • Podľa prieskumu ZMOS sú tri štvrtiny starostov a primátorov presvedčené o nevyhnutnosti inventúry kompetencií samospráv, dve tretiny si myslia, že kompetencie by mali byť odstupňované podľa veľkosti miest a obcí
  • Je riešenie na spoločný výkon kompetencií, keď sa päť – desať obcí takto spojí alebo spájanie obcí do jedného celku?
  • Stabilita legislatívneho prostredia (zákon o výkone štátnej správy v školstve a školskej samosprávy bol od svojho prijatia novelizovaný už 30-krát, zákon o výchove a vzdelávaní prešiel v posledných štyroch rokoch 12 novelami)
  • Európska charta miestnej samosprávy – je filozofia tohto medzinárodného záväzku u nás prehliadaná, možno ignorovaná zo strany štátu?
  • Je logické vystupovanie väčších miest zo ZMOSu a ich následný prestup do Únie miest? Je to hlavne preto, že väčšie mestá majú odlišné problémy ako malé obce?
Ďalší článok