nedeľa, 30. augusta 2020
17 °c
Bratislava
15 ° Mon
16 ° Tue
16 ° Wed
18 ° Thu

GDPR a MÉDIA

Dátum/čas
Dátum - 31.01.2019
09:00 - 11:00

Miesta konania
CenPress

Kategórie


 Cieľom tohto školenia bolo poukázať na:

  • základné povinnosti médií pri spracúvaní osobných údajov
  • rozsah novinárskej výnimky
  • vzťah medzi právom na ochranu súkromia a slobodou prejavu a právom na informácie.

 Prednášajúca: Irena Hudecová – advokátka a inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Irena Hudecová sa špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti. Pravidelne prednáša na odborných fórach a konferenciách. Je aj hlavnou autorkou veľkého komentára „Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov / GDPR“, ktorý ponúka nielen praktický pohľad na všetky dôležité výkladové problémy, ale aj viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty.

Rezervácie

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.

Ďalší článok